Skjulende handlinger 1 til 6, versjon 2 / Hiding actions 1 to 6, version 2, 2014