top of page

Jeg, Marit (f.1983, Porsgrunn, Norge) er billedkunstner med en Bachelor i spesialisert kunst tekstil og en Master i kunst fra 2013 og daværende Kunst- og designhøyskolen i Bergen. For å utvide horisonten og kunnskaps-banken flørter jeg nå med Sosialantropologi  feltet ved Universitetet i Bergen. Kunstnerisk har arbeidene min har de seneste årene kommet til uttrykk som performance, som observasjons-foto, som flagg, i tekst form og som skulpturelle elementer. Jeg bor og arbeider i Bergen.I, Marit (b.1983, Porsgrunn, Norway) am a visual artist with a Bachelor in specialised art textile and a Master in Fine art from Bergen National Academy of Art and Design in 2013. To expand my horizons and knowledge bank, I am now flirting with the field of Social Anthropology at the University of Bergen. Artistically, my work has in recent years been expressed as performance, as observation photos, as flags, in text form and as sculptural elements. I live and work in Bergen, Norway. 
 

CV Norsk    //    CV English    //    0047 99003819    //    marittdyre[at]gmail.com 

Medlem av // Member off:

Bergen AteliergruppeNorske Tekstilkunstnere, Performance Art Bergen, og Norske Billedkunstnere   

© Marit Tunestveit Dyre 2020

bottom of page