top of page

Skillevegg - rom i rommet // Partition - room within the room, 2013
stål og kalesjeduk / steal and canopy

Arbeidet er en del av serien Synlige hjemmesteder. Verket tilbyr de besøkende et mer privat rom i utstillingsrommet om arbeidet aktiveres. Skulpturens visuelle uttrykk er rent, uten mange detaljer som trekker fokuset bort fra betrakteren som midlertidig fargesetter, endrer og fyller det skulpturelle rommet, i aktivert tilstand.

Is part of the series Visible hiding places. The work facilitates the visitor with a more private room within the gallery-space if the work is activated. The sculpture's visual expression is minimal, without many details that draws attention away from the viewers presence that temporary color-set, change and activate the work, when activated. 

Foto / Photo: Marit Tunestveit Dyre 

tilbake / back

© Marit Tunestveit Dyre 2020

bottom of page