top of page

(Objekt 2 - samhandling) // (Object 2 - interaction), 2012

skumgummi og filt /  foam and felt

Arbeidet tilhører en serie med relasjonelle objekter. Intensjonen med objektene er å tilrettelegger for at en form for samhandling mellom to eller flere personer kan finne sted. Formen på objektene kan delvis manipuleres gjennom publikums deltakelse. 

This work belong to a series of relational objects. The objects facilitate that a form of interaction between two or more people can take place. The shape of the objects can be partially manipulated through the participation from the audience.

Foto / Photo: Marit Tunestveit Dyre

tilbake / back

© Marit Tunestveit Dyre 2020

bottom of page