top of page

Tekstbidrag 1 - flagg  // Text contribution 1 - flag, 2015
tre, tekstil og aluminium / wood, textile and aluminium

Jeg er ikke oppdratt til å stille spørsmål, så for meg var dette en symbolsk handling for å understreke viktigheten av å stille spørsmål til omverden. Hos forbi passerende vekket flagget spørsmål nyttet til land og territorier. Arbeidet ble vist under PAB OPEN, et arrangement arrangert av Performance Art Bergen i gamle Bergen Kretsfengsel, september 2015.


I was not raised to ask questions, so this was for me a symbolic act to emphasise the importance of asking questions to the outside world. Among the passer-by the flag woke questions connected to land and territories. It was performed during PAB OPEN, an event organised by Performance Art Bergen in the Old Prison in the city centre of Bergen, Norway September 2015. 

Foto / Photo: Jordan Hutchings / Bjarte Bjørkum

tilbake / back

© Marit Tunestveit Dyre 2020

bottom of page